На 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС (GDPR). Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ има богат опит с провеждането на семинари и вътрешно-фирмени обучения, свързани с въвеждането на новите изисквания на Регламента.
Предоставяме на своите клиенти – юридически и физически лица, пълен правен анализ на процесите във връзка с обработваните от тях лични данни, както и подготовка на всички необходими документи – вътрешни правила, политики, процедури, образци и др. Анализирайки дейността на съответната организация, предоставяме становище относно необходимостта от назначаване на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), както и съдействаме на своите клиенти при назначаването на ДЛЗД. Повече подробности относно правата и задълженията на ДЛЗД можете да откриете тук.
Подхождаме индивидуално към всеки клиент, отчитайки спецификите на неговата дейност, независимо дали я упражнява в качеството на администратор или обработващ на лични данни.
Работим съвместно с някои от най-добрите IT специалисти на пазара, като освен висококвалифицираната правна помощ, нашите клиенти могат да разчитат и на съдействие при въвеждането на подходящи технологични и организационни мерки за защита на данните.