Екипът ни е участвал в разработването на множество информационни сайтове, сайтове за видеосподеляне, онлайн-продажби, социални мрежи и др. Нашите клиенти, чиито интереси и бизнес са online базирани, могат да получат комплексно правно обслужване при изготвянето на общи условия за ползването на техните уебсайтове и апликации, в това число и уреждането на отношенията им с потребителите на предоставяните от тях услуги. Предоставяме услуги по запазване на домейни. Осигуряваме съдействие пред Комисията за защита на лични данни.

Go Top