Ивайло Бурков
Партньор

Адвокат Ивайло Бурков завършва юридическото си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. Притежава солиден опит в медийния сектор, който натрупва при работата си с водещите радио- и телевизионни оператори в РБългария. Познава в детайли работата на държавната администрация и процедурите по изработване на националното законодателство. Специалист в областта на медийното право, дружественото право, интелектуалната собственост, телекомуникациите, хазарта, рекламата и защитата на личните данни. Участвал е в успешното създаване и разработване на множество телевизионни и радио-програми, както и на някои от най-популярните новинарски и развлекателни уеб-сайтове. През годините натрупва богата практика в процесуалното представителство по граждански и административни дела.
Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.
Сертифициран за Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД/DPO).
Лектор към Висшия адвокатски съвет при провеждането на квалификационните обучения на адвокатите по въпросите, свързани с медийно право и реклама.
Отлично владее английски език, ползва немски език.
Телефон: +359 886 38 32 33
e-mail: burkov@brd-law.bg