Красимира Дюлгерска
Управляващ партньор

Завършва Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. Придобива богат опит като юрисконсулт в „Българска Агенция за Експортно Застраховане“ ЕАД и „Марш България“ ООД. Продължава кариерното си развитие като старши юрисконсулт, а в последствие и като заместник главен юрисконсулт на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД. До развива и обогатява опита си като главен юрисконсулт в „ДДБ София“ ООД. Дългогодишен член на Съвета на директорите на „Българска Агенция за Експортно Застраховане“ ЕАД и член на Надзорния съвет на „Енерго Про Мрежи“ АД.
В хода на професионалното си развитие работи интензивно с държавната администрация, участва в работни групи по създаването и изменението на различни закони и във воденето на търговски преговори. Познава добре законодателния процес по създаването на националното законодателство и унифицирането му с европейското законодателство. Притежава солиден опит в създаването на вътрешно корпоративни правила и процедури на български и чуждестранни компании, работещи в България и привеждането им в съответствие с националното законодателство. Работила е по различни сделки за придобиване и сливане на компании с международен елемент и по създаването на свързаната с това правна документация.
Специалист в областта на медийното право и рекламата, корпоративното, търговското, трудовото и застрахователното право.
Специализирала е в областта на експортното и финансовото застраховане в Credit Alliance Experts (CAEX), Париж, Франция и Japan International Cooperation Agency (JICA), Япония.
Завършено обучение „Лидерски умения за мениджъри“ в Дейл Карнеги Трейнинг, България.
Сертифициран медиатор.
Ползва английски и руски език.
Телефон: +359 886 62 06 46
e-mail: djulgerska@brd-law.bg