Медиацията е способ за съдействие за извънсъдебно решаване на спорове. Основен принцип на екипа ни е да съдействаме на нашите клиентите за доброволно решаване на споровете им. За разлика от съдебното решаване на споровете, с медиацията можем да постигнем изгодно и за двете страни, решение, базирано на техните интереси и постигнатото от самите тях, с компетентното съдействие на сертифициран медиатор от нашия екип. Този начин на уреждане на споровете е ефективен и подходящ за търговски, семейни и трудови спорове (но не само) и дава възможност за завазване на „добрия тон“ и отношенията между спорещите страни.