През последните няколко години нашият екип специализира в областта на медийното право.
В строго регулирания сектор на електронните медии нашите адвокато предоставят представителство пред Съвета за електронни медии (СЕМ) и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) при издаване и изменение на съществуващи лицензии на доставчици на медийни услуги.
Осъществяваме съдействие при преговорите и сключване на договори между медии и рекламодатели/рекламни агенции.
Постоянно следим развитието на технологиите и предизвикателствата, които поставя навлизането на интернет, като с това съдействаме на своите клиенти за вземането на информирани решения за развитиети на техния бизнес.