Екипът ни предоставя различна гама от услуги, свързани с приложението на Закона за обществените поръчки:

  • Консултации;
  • Подготовка на документи;
  • Участие с представител при провеждане на отделните процедури;