Панчо Радев
Управляващ партньор

Завършил е Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 г. Практикува като адвокат от 1993 г. и притежава богат професионален опит в областта на облигационното и търговското право, семейното и наследственото право, трудовото право и вещното право.
В хода на професионалното си развитие участва в различни форми на обучение по актуализация на знанията си, свързани с динамичните законодателни промени.
Притежава богат опит и практика в процесуалното представителство по граждански и административни дела и се включва успешно в дела, свързани с данъчното право.
Представител по индустриална собственост към Българското патентно ведомство и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
Сертифициран е по практическото прилагане на Закона за обществените поръчки.
Ползва руски, сръбски и английски език.
Телефон: +359 888 33 07 80
e-mail: radev@brd-law.bg