Доброволното уреждане на правни спорове е основен приоритет на екипа на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“. В случаите, в които не е възможно постигането на извънсъдебно споразумение, нашите адвокати осигуряват процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по граждански, търговски и административни дела. Осигуряваме също така и представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред всички други други арбитражи ad hoc.