Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ обединява някои от най-добрите експерти в областта на рекламата в РБългария. Имаме индивидуален подход при консултирането на всеки отдетелен клиент, като винаги съобразяваме следните основни елементи при изготвянето на една реклама:

  • Естеството на рекламирания продукт или услуга;
  • Медийният канал, през който ще протича рекламната комуникация;
  • Съответствието на рекламната комуникация с изискванията в областта на конкуренцията и защитата на потребителите;
  • Съответствието на рекламната комуникация с утвърдените правила на саморегулацията;
  • Уреждането на авторските и сродните на авторските права в рекламната комуникация.
Екипът ни работи успешно както с медии, така и с рекламодатели, рекламни агенции, медиа шопове, продуценти и артист-изпълнители. Постоянно следим развитието на новите рекламни техники в електронните медии и в интернет, консултираме своите клиенти при използването на алтернативни рекламни форми и продуктово позициониране. Стремим се да обличаме креативните идеи в подходящата правна форма.