Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ предоставя всички видове правни услуги в областта на семейното и наследственото право. Консултираме клиентите си относно техните права и задължения в отношенията между съпрузите и отношенията между родители и деца.
В областта на наследственото право консултираме клиентите си за възникването на наследствените права и задължения и тяхното развитие във времето, както и последиците от отделните действия, свързани с приемането и/или отказа от приемане на наследството.