Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ има дългогодишен опит в областта на дружественото право, освен като консултанти, и като участници на ключови позиции в органите на управление на някои големи търговски компании. Това позволява на дружеството да предоставя на своите клиенти възможно най-добрите решения за техния начинаещ бизнес, а след това и за неговото развитие. Познавайки в детайли основни сектори на икономиката, ние съдействаме за взимането на оптимални решения в отношенията както между частноправни субекти, така и в отношенията им с държавната администрация, като винаги се стремим да избягваме излишното разходване на време и средства.
Предоставяме пълна гама от правни услуги в областта на търговското и дружественото право, като участваме при:

 • учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества с българско и чуждестранно участие;
 • преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на всички видове търговски дружества;
 • подготвяне на промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
 • свикване и провеждане на общи събрания;
 • създаване на обединения от търговски субекти – консорциуми, холдингови структури и др.
 • извършване на due diligence на местни дружества;
 • провеждането на процедури по ликвидация и несъстоятелност
В областта на търговското право отчитаме спецификата на бизнеса на своите клиенти, като:

 • съдействаме в преговорния процес и подготовката на търговски договори;
 • сътрудничим за защита на интересите на клиентите при изпълнение на договорите;
 • осигуряваме правна помощ при прекратяване и/или разваляне на договори;
 • съдейстаме в отношенията на клиенти с банкови и финансови институции;
 • предоставяме правна помощ по въпроси, свързани с инвестиции и придобиването и прехвърлянето на недвижими имоти;