Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ предоставя всички видове правни услуги в областта на трудовото и осигурително право. Осъществяваме съдействие при уреждането на спорове между работодатели и служители извънсъдебно, включително и процесуално представителство. Консултираме клиентите си относно всички необходими трудовоправни документи, в това число: подготовка и промени на трудови договори; заповеди; разработване на проекти на правилници, правила и други вътрешно организационни актове, отразяващи спецификата на предмета на дейност и производствената структура на всеки клиент.