Екипът на Адвокатско дружество „Бурков, Радев, Дюлгерска“ има дългогодишен опит в областта на вещното право, решавайки различни проблеми, свързани със сделки с недвижими имоти и други вещни права.
Предоставяме пълна гама от правни услуги в областта на вещното право, като участваме при:

  • покупко – продажба на недвижими имоти;
  • учредяване на ограничени вещни права, като право на строеж (суперфиция), право на ползване и други;
  • съдействаме в преддоговорния процес и подготовка на сделки с недвижими имоти;
  • проучване на недвижими имоти и подготовка на необходимите документи за сделките с тях;